Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

Preambul

Arhiepiscopia Iașilor, prin Departamentul de Strângere de Fonduri din cadrul Cancelariei Centrului Eparhial Iași, cu sediul în Mun. Iași, Colegiul Sfântul Nicolae, str. Agatha Bârsescu, nr. 9, tel 0740.170.812, codul fiscal nr. 5334656, reprezentată prin Director Departament pr. Cosmin Brînză, este operator de date cu caracter personal, calitate în care colectează și prelucrează inclusiv date cu caracter special și categorii de date reglementate special.

Prin platforma suport a Departamentului de Strângere de Fonduri, fiideajutor.ro, colectăm și folosim date personale referitoare la persoane fizice ca parte a activităților noastre prin care susţinem proiectele Arhiepiscopiei Iașilor. De asemenea, colectăm date personale minime despre persoanele care se înscriu la evenimente, la sondajele, sau pentru a primi vești prin newsletterele noastre sau care lucrează pentru noi sau cu noi. Această politică de confidențialitate stabilește modul în care Arhiepiscopia Iașilor colectează și utilizează datele personale.

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogarea a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „Regulamentul General privind protecția datelor” sau „RGPD”), a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General al Uniunii Europene, Arhiepiscopia Iașilor, prin fiideajutor.ro, prelucrează datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat, în condiții de siguranță, cu bună – credință și în conformitate cu prevederile legale în vigoare, exclusiv în realizarea scopurilor specificate în prezenta notă de informare.

 

Termeni

Date personale: orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă.

Prelucrare: orice operațiune care include colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal.

Domeniul de aplicare

Această politică de confidențialitate privește datele personale ale beneficiarilor proiectelor noastre, parteneri, donatori, alte persoane care contactează și vizitează fiideajutor.ro și reprezentanții acestora, potențiali angajați, voluntari, interni sau asociați și se aplică datelor colectate prin site-ul fiideajutor.ro, precum celorlalte date personale pe care site-ul le colectează prin e-mail sau evenimente offline.

 

Politica de confidențialitate descrie:

 • scopurile pentru care Arhiepiscopia Iașilor, prin fiideajutor.ro, colectează și utilizează datele dumneavoastră personale;
 • temeiurile pentru prelucrarea datelor;
 • categoriile de date cu caracter personal pe care Arhiepiscopia Iașilor, prin fiideajutor.ro, le colectează și procesează;
 • durata procesării acestor date;
 • drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și modul în care le puteți exercita;
 • către cine poate dezvălui Arhiepiscopia Iașilor, prin fiideajutor.ro, datele personale.

 

SCOPURI, TEMEIURI PENTRU PRELUCRARE ȘI CATEGORII DE DATE PERSONALE

În contextul interacțiunii cu fiideajutor.ro, dumneavoastră, ca persoană fizică, puteți fi supus activităților de prelucrare a datelor pe care le desfășurăm. Astfel, fiideajutor.ro utilizează datele dumneavoastră personale în următoarele cazuri:

1. Dacă sunteți un donator fiideajutor.ro:

1.1. Furnizarea de informații despre fiideajutor.ro

fiideajutor.ro utilizează datele dvs. personale relevante pentru a furniza informații despre activitate, rapoartele anuale sau transparența financiară.

1.2. Comunicare

fiideajutor.ro utilizează datele dvs. de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu activitatea desfășurată, proiecte, evenimente și orice alte probleme relevante.  fiideajutor.ro se bazează, în acest caz, pe acceptarea statutului fiideajutor.ro ca temei pentru prelucrare.

1.3 Trimiterea de newslettere

fiideajutor.ro poate utiliza, de asemenea, datele dvs. de contact pentru a vă furniza în formă electronică newslettere despre activitățile, proiectele, întâlnirile, comunicatele de presă, documentele de poziție, evenimentele, invitațiile și orice alte informații relevante ale platformei, dar numai dacă v-ați abonat sau v-ați dat consimțământul expres pentru o astfel de prelucrare. Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimându-vă opțiunea de a nu primi newslettere în viitor făcând clic pe linkul „Dezabonare” (găsit în subsolul paginii) atunci când primiți e-mailul respectiv sau scriindu-ne la dsf@mmb.ro.

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt numele dvs., adresa de e-mail, telefonul, adresa, suma donată, precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

1.4 Depunerea la ANAF a formularelor privitoare la impozitul pe venit/profit încărcate de dumneavoastră pe site

Categoriile de date prelucrate în contextul formularelor privitoare la impozitul pe venit/profit sunt nume, prenume, e-mail, telefon, cod numeric personal, adresă.

2. Dacă sunteți beneficiar al unuia dintre proiectele noastre sau sunteți abonat la newsletter

2.1. Furnizarea de informații despre activitatea fiideajutor.ro

fiideajutor.ro utilizează datele personale relevante pentru a furniza informații despre rapoartele de activitate, proiectele anterioare, în curs sau viitoare, evenimente, întâlniri, documente de poziție, comunicate de presă, calls to action, sondaje și orice alte informații relevante ce țin de activitatea noastră.

2.2. Comunicare

fiideajutor.ro utilizează datele dvs. de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu evenimentele fiideajutor.ro, întâlniri cu autoritățile, documente de poziție, rapoarte de activitate, proiecte anterioare, în curs sau viitoare, apeluri la acțiune, anchete, legislație importantă și orice alte informații relevante. De asemenea, ne bazăm, în acest caz, pe interesul legitim de a furniza serviciile noastre în funcție de domeniul nostru de activitate.

2.3 Trimiterea de newslettere

fiideajutor.ro poate utiliza, de asemenea, datele dvs. de contact pentru a vă furniza în formă electronică newsletter despre activitatea fiideajutor.ro, proiecte, comunicatele de presă ale fiideajutor.ro, documentele de poziție, invitații la evenimente și orice alte informații relevante, dar numai dacă v-ați abonat sau ne-ați dat consimțământul pentru o astfel de prelucrare. Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimându-vă opțiunea de a nu primi newsletter în viitor făcând click pe „Dezabonare” atunci când primiți e-mailul sau să ne scrieți la dsf@mmb.ro.

În toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de dvs., fie de către un partener. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt în general numele, ocupația, e-mailul, telefonul, datele de identificare.

3. Dacă sunteți partener, colaborator (inclusiv voluntar) sau un furnizor de servicii al / pentru  fiideajutor.ro

3.1. Menținerea relației noastre contractuale

fiideajutor.ro utilizează datele dvs. personale relevante pentru a ne menține relația contractuală care vine în sprijinul activităţii noastre. fiideajutor.ro se bazează, în acest caz, pe îndeplinirea acordului nostru ca temei pentru prelucrare.

3.2. Comunicare

fiideajutor.ro utilizează datele dvs. de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu orice problemă relevantă pentru activitatea noastră de strângere de fonduri pentru proiectele de suflet ale Arhiepiscopiei Iașilor. 

fiideajutor.ro se bazează, de asemenea, în acest caz, pe îndeplinirea acordului nostru ca temei de prelucrare. Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt numele, adresa de e-mail, telefonul, faxul, precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

4. Dacă sunteți reprezentant, persoană de contact, angajat sau alt colaborator al unui partener al fiideajutor.ro

4.1. Menținerea relației noastre contractuale cu partenerii

Folosim datele personale relevante pentru a ne menține relaţia contractuală cu partenerii noştri. În acest caz, ne bazăm pe interesul legitim de a asigura că relația contractuală este gestionată în mod corespunzător.

4.2. Comunicare

Folosim datele dvs. de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu orice problemă relevantă pentru activitatea noastră de strângere de fonduri pentru proiectele de suflet ale Arhiepiscopiei Iașilor.

De asemenea, în acest caz, ne bazăm pe interesul legitim de a asigura că relația contractuală se desfășoară în mod adecvat. În toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de dvs., fie de partener. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt în general numele, poziția, adresa de e-mail, telefonul, faxul, adresa, datele de identificare, precum și alte date cu caracter personal furnizate către fiideajutor.ro, de obicei de către dvs.

5. Dacă sunteți vizitator al sediului nostru:

Folosim datele dvs. personale pentru a asigura securitatea spațiilor, a bunurilor și a personalului nostru. În acest caz, procesarea datelor noastre se bazează pe interesul legitim al fiideajutor.ro, și anume protejarea acestor spații, active și personal. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt numele dvs., precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

6. Dacă sunteți utilizator al site-ului nostru de internet:

Folosim datele personale pe care le colectăm de la dvs. când vizitați site-ul nostru de internet, www.fiideajutor.ro, pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți conținutul site-ului. Ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor asupra interesului nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului nostru de internet, precum și îmbunătățirea acestuia.

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt ora și data accesării site-ului Internet și adresa IP din care a fost accesat site-ul nostru de internet. Pentru toate categoriile de persoane vizate de mai sus, fiideajutor.ro poate prelucra, de asemenea, datele dvs. în contextul modificărilor structurale sau al tranzacțiilor similare care implică fiideajutor.ro. În acest caz, motivele pentru prelucrare pot fi reprezentate de obligația legală (în cazul în care  fiideajutor.ro este obligat din punct de vedere legal să divulge anumite date cu caracter personal autorităților publice), executarea unei înțelegeri încheiate de fiideajutor.ro (în contextul unei astfel de tranzacții sunteți parte la o astfel de înțelegere) sau interesul legitim al fiideajutor.ro de a efectua tranzacția în cel mai eficient mod (în restul cazurilor).

 

CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM

 • date de identificare (numele şi prenumele);
 • date de contact (numărul de telefon, adresa de e-mail);
 • număr de identificare național (seria şi numărul actului de identitate, cod numeric personal);
 • date financiar-bancare;
 • date cu caracter medical și/sau social privitoare la persoanele care beneficiază de acțiunile umanitare;
 • imaginea/vocea, în cazul persoanelor care realizează clipuri/afișe de promovare a fiideajutor.ro;
 • orice alte date cu caracter personal relevante prestării activităților fiideajutor.ro.

 

FURNIZAREA DATELOR PERSONALE

Atunci când datele sunt solicitate direct de la dvs., fiideajutor.ro vă solicită să furnizați toate categoriile de date cu caracter personal de care are nevoie în scopurile menționate mai sus, deoarece altfel nu vom putea să ne desfășurăm activitatea (inclusiv, printre altele, să vă oferim informații privind activitatea noastră).

Dacă oferiți fiideajutor.ro datele personale ale altor persoane fizice, vă rugăm să le comunicați înainte de dezvăluire modalitatea în care fiideajutor.ro intenționează să proceseze datele lor personale, așa cum este descris în această Politică de confidențialitate.

 

DIVULGAREA DATELOR PERSONALE

Deși, de regulă, nu vom divulga datele dvs. personale unor terțe părți, putem să dezvăluim date personale relevante instanțelor judecătorești, autorităților relevante și afiliaților, în contextul activităților fiideajutor.ro, precum:

 • sponsori;
 • entități sponzorizate;
 • voluntari;
 • instituții publice cu care fiideajutor.ro a dezvoltat parteneriate;
 • furnizorii de servicii operaționale (ex. platforma de plăți online Stripe, Pay Pal, furnizorii de servicii de telefonie mobilă, în cazul donațiilor prin SMS etc.);
 • consilieri profesioniști, precum auditori sau avocați;
 • autorități de reglementare, organe profesionale și/sau autorități publice pentru conformitate cu reglementărilor aplicabile, în caz de nevoie.

 

DURATA PRELUCRĂRII

Datele dvs. vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru a atinge scopul preconizat al colectării datelor. Dacă aveți nevoie de mai multe informații despre datele personale pe care le colectăm, vă rugăm să ne contactați prin e-mail, la adresa dsf@mmb.ro.

 

DREPTURILE DVS.

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, fiideajutor.ro garantează respectarea drepturilor dumneavoastră:

 • dreptul de acces – vă permite să obțineți confirmarea că datele dvs. personale sunt prelucrate de noi și, dacă da, detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;
 • dreptul la rectificare – permițându-vă să rectificați datele dvs. personale, dacă sunt incorecte;
 • dreptul la ștergerea datelor – permițându-vă să obțineți ștergerea datelor dvs. personale în anumite cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate);
 • dreptul la restricționarea prelucrării care se aplică în cazul în care (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii)  fiideajutor.ro nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;
 • dreptul de a formula obiecții – permițându-vă să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dvs. personale în condițiile și limitele stabilite de lege;
 • dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
 • dreptul la portabilitatea datelor – permițându-vă să primiți datele personale referitoare la dvs. pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, frecvent utilizat și care poate fi citit sau să transmiteți aceste date unui controlor de date.

Suntem bucuroși să vă asigurăm exercitarea acestor drepturi.

Cu excepția dreptului de a formula o plângere la ANSPDCP, puteți să vă exercitați drepturile menționate mai sus și să aflați mai multe despre aceste drepturi, depunând la noi, în calitate de controlor de date, o solicitare prin trimiterea unui e-mail la dsf@mmb.ro. Ne angajăm să tratăm întotdeauna cererile dvs. cu cea mai mare atenție și să adresăm întrebările pe care le aveți în cel mai scurt timp posibil.

 

VERSIUNI LA ACEASTĂ POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Această politică de confidențialitate este în vigoare din decembrie 2023. Această politică de confidențialitate poate fi actualizată periodic. Orice actualizare va deveni aplicabilă în termen de 3 zile de la publicarea noii versiuni pe site-ul fiideajutor.ro.

Fii la curent
cu ultimele noutăți!